Van binnen naar buiten

In Publicaties by

Een behoefteonderzoek naar de aard en omvang van nazorg voor gedetineerden
Auteurs
Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekerapport, 2008
ISBN 978-90-75116-39-7

Downloaden
Het rapport downloaden