Van voetbalrellen leren

In Publicaties by

Een onderzoek naar modern voetbalgeweld en de tekortkomingen van en kansen voor de aanpak

Vanaf het seizoen 2014-2015 tot en met het seizoen 2018-2019 is het aantal incidenten in en rondom voetbalstadions afgenomen. Hierdoor is in deze periode minder inzet geweest van de politie rondom voetbalwedstrijden. Vanaf de heropening van de voetbalstadions na de coronaperiode (seizoen 2021-2022) neemt het aantal incidenten in en rondom stadions weer toe.

In opdracht van de Nationale Politie heeft Bureau Beke samen met LokaleZaken onderzoek gedaan naar de kenmerken van modern voetbalgeweld en hoe dit verschilt met het voetbalgeweld van voor de coronaperiode. Er is specifiek gekeken naar de kenmerken en werkwijze van personen die vanaf de (gedeeltelijke) heropening van stadions in beeld zijn gekomen bij de politie; de zogenaamde ‘’nieuwe aanwas’’.

Tot slot is onderzocht in hoeverre het beleid van de voetbalvierhoek (nog) passend is voor het moderne voetbalgeweld en waar beleidsmatige kansen liggen voor de toekomstige aanpak. Tijdens het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met 51 politie-experts. Daarnaast zijn politieregistraties geanalyseerd waarin personen, die tot de nieuwe aanwas behoren, betrokkene dan wel verdachte zijn.

Opdrachtgever
Nationale Politie

Auteurs
Joey Wolsink, Edward van der Torre (LokaleZaken), Juno van Esseveldt en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2023
ISBN 978-94-92255-65-5

Downloaden
Van voetbalrellen leren