Van inzicht naar aanpak

In Publicaties by

Een onderzoek naar ondermijning in de amateursport in de regio Rotterdam

Sport is maatschappelijk van belang. Het zet mensen aan tot bewegen, draagt bij aan een gezonde levensstijl en kan ook de sociale cohesie in wijk of gemeente bevorderen.

Sport kan ook kwetsbaar zijn voor criminele inmenging c.q. ondermijning. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar ondermijning in de amateursport in de 25 gemeenten in de RIEC-regio Rotterdam. Naast het ontrafelen van het fenomeen en het in beeld brengen van indicatoren voor criminele inmenging zijn op basis van een datamodel voorspellingen gemaakt van de omvang van ondermijning in de amateursport en is een handelingsperspectief ontwikkeld met betrekking tot signalering en aanpak.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het RIEC Rotterdam en de Gemeente Rotterdam en is uitgevoerd door een consortium van drie partijen: Bureau Beke voor het criminologische perspectief, Dialogic voor de data-analyse en de Vrije Universiteit – sport en recht – voor het handelingsperspectief.

In opdracht van
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam en Gemeente Rotterdam

Auteurs
Henk Ferwerda, Joey Wolsink, Marjan Olfers en Robbin te Velde

Uitgave
Bekereeks, 2021
978-94-92255-50-1

Downloaden
Van inzicht naar aanpak
Brief College van B en W aan de Gemeenteraad