Tweemeting Winterswijk

In Publicaties by

Veiligheid en leefbaarheid azc Winterswijk

In opdracht van het COA en in samenspraak met de gemeente Winterswijk en afgevaardigden uit het omwonendenoverleg voerde Bureau Beke uit Arnhem onderzoek uit naar de leefbaarheid en veiligheid rondom het azc in Winterswijk.

Deze tweemeting volgt ongeveer een jaar na de eenmeting en maakt inzichtelijk hoe de veiligheid en de leefbaarheid rondom azc Winterswijk zich hebben ontwikkeld. De tweemeting wordt als input voor het beheer rondom het azc gebruikt.

In opdracht van
COA in samenspraak met de gemeente Winterswijk

Realisatie
Jos Kuppens, Juno van Esseveldt en Marcel Grotens

Uitgave
Bureau Beke, 2023

Downloaden
Tweemeting veiligheid en leefbaarheid azc Winterswijk