Sentimentenmonitor II Deventer

In Publicaties by

Een tweede ‘foto van de stad’

In 2017 voerde Bureau Beke voor het eerst een Sentimentenmonitor uit in de gemeente Deventer. De Sentimentenmonitor is een methodiek die informatie van professionals en burgers centraal stelt. Het doel van de monitor is om op lokaal niveau onderlinge verhoudingen en eventuele spanningen tussen groepen inwoners en ontwikkelingen daarin, in beeld te brengen. De uitkomsten van de monitor zijn vervolgens input voor het genereren van gemeentelijk beleid.

Voor de update van de monitor zijn we opnieuw in gesprek gegaan met diverse groepen professionals, variërend van handhaving tot zorg en onderwijs. Ook is een panelonderzoek onder inwoners van Deventer uitgevoerd. De Sentimentenmonitor biedt input voor Deventer beleid in de toekomst.

Opdrachtgever
Gemeente Deventer

Auteurs
Nicole Brouwer, Juno van Esseveldt en Henk Ferwerda

Downloaden
Sentimentenmonitor II Deventer

Relevante publicaties
Sentimentenmonitor Deventer