Samen criminaliteit bestrijden

In Publicaties by

Eerste input richting de nieuwe agenda van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing

Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) is een samenwerkingsverband van overheid en bedrijfsleven. Het NPC werkt vanuit een meerjarig actieprogramma samen bij de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit tegen en gefaciliteerd door het bedrijfsleven. De samenwerking heeft als doel het terugdringen en voorkomen van deze criminaliteit en het versterken van de aanpak door het stimuleren en intensiveren van publiek-private samenwerking op nationaal, regionaal en lokaal niveau.
In 2019 leverden wij al input voor het huidige actieprogramma, dat in 2022 eindigt.

Voor de jaren 2023-2026 is een nieuw actieprogramma nodig. Daarom is een tweede keer aan Bureau Beke gevraagd om onderzoek te doen. In het onderzoek ‘Samen criminaliteit bestrijden’ hebben we de actuele vormen van criminaliteit waar het bedrijfsleven mee te maken heeft geïnventariseerd. Ook is gevraagd naar aanpak tegen diverse vormen van criminaliteit. Mede door dit onderzoek kan het NPC zich richten op de juiste opgaven en de nieuwe prioriteiten.

Opdrachtgever
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Realisatie en uitgave
Bureau Beke 2022

Download
Samen criminaliteit bestrijden