Road runner

In Publicaties by

Een verkennend fenomeenonderzoek naar e-bikediefstal en diefstal van gps-systemen uit landbouwvoertuigen gepleegd door mobiele bendes

De Nederlandse samenleving wordt sinds het begin van deze eeuw geconfronteerd met mobiel banditisme: internationaal actief zijnde rondtrekkende bendes uit het buitenland die gedurende hun korte verblijf in Nederland stelselmatig verschillende typen vermogensdelicten plegen. E-bikediefstal en diefstal van gps-systemen uit landbouwvoertuigen zijn voorbeelden van zulke vermogensdelicten.

Omdat er sprake is van een kennislacune ten aanzien van beide vermogensdelicten hebben Bureau Beke en het CCV onderzoek gedaan naar de omvang, aard en aanpak van beide delicten. Meer specifiek wordt in kaart gebracht hoeveel e-bikes en gps-systemen in een periode zijn weggenomen, om welke typen en merken het gaat en wat de diefstallocaties, modus operandi, daderkenmerken en impact op slachtoffers is. Ook is input verzameld voor een verbeterde preventieve en repressieve aanpak.

Hiervoor zijn politieregistraties en mediaberichten geanalyseerd en is een literatuurstudie uitgevoerd. Tot slot zijn interviews gehouden om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe de aanpak verbeterd kan worden.

Opdrachtgever
Taskforce Mobiel Banditisme en het ministerie van Justitie en Veiligheid

Auteurs
Joey Wolsink, Henk Ferwerda, Joeri Vig en Colin Voetee

Uitgave
Bureau Beke/CCV, 2022

Download
Rapport Road runner
Persbericht op de website van het CCV