Problematische jeugdgroepen: typen, kenmerken en achtergronden

In Publicaties by

Auteurs
Balthazar Beke en Anton van Wijk

Uitgave
Artikel in: Delikt en Delinkwent, 31, september 2001, pagina 654-674

Downloaden
Het artikel downloaden