Ontwikkeling van het landelijke instrumentarium jeugdstrafrechtketen (LIJ)

In Publicaties by

Auteurs
Claudia van der Put, Han Spanjaard, Lieke van Domburgh, Theo Doreleijers, Henny Lodewijks, Henk Ferwerda, Ruth Bolt en Geert Jan Stams

Uitgave
Artikel in Kind en Adolescent Praktijk, vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie, jaargang 10, nummer 2, juni, pagina 76-83, 2011

Downloaden
Het artikel downloaden