Omwille van de eer

In Publicaties by

Een onderzoek naar aard en omvang van eergerelateerd geweld in Amsterdam

Auteurs
Jos Kuppens, Agnes Cornelissens, Nick Koeman, Henk Ferwerda en Edward van der Torre

Uitgave
Bekerapport, 2007
In samenwerking met COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement
ISBN: 978-90-75116-34-2

Downloaden
Het rapport downloaden