Niet-strafbare problematische gedragingen: mate van bekendheid en suggesties voor aanpak

In Publicaties by

Een inventarisatie vanuit andere fenomenen als input voor aanpak

De term is nog betrekkelijk onbekend, maar staat voor gedragingen door burgers/instanties die de democratische rechtsorde aantasten. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voerden wij onderzoek naar dit fenomeen uit. Daarvoor is een inventarisatie van mogelijke aanpak vanuit andere probleemvelden uitgevoerd en is een survey onder medewerkers van alle Nederlandse gemeenten gehouden.

Het onderzoek leidt tot praktische suggesties voor gemeenten en landelijke overheid om het fenomeen aan te pakken.

Auteurs
Jos Kuppens, Joey Wolsink en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, september 2019

Download
Download de rapportage

Kamerbrief
Download de kamerbrief waarin ons onderzoek aangehaald wordt.