Naar eigen inzicht?

In Publicaties by

Een onderzoek naar beoordelingsruimte van en grenzen aan de identiteitscontrole

Auteurs
Jos Kuppens, Bo Bremmers, Karin Ammerlaan en Elleke van den Brink

Uitgave
Uitgegeven in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap, nummer 39, 2011
ISBN 978 90 3524 544 0

Downloaden
Naar eigen inzicht