Mainport in de tweede linie

In Publicaties by

Over sierteelt en ondermijning

In opdracht van de stuurgroep ‘Weerbare Sierteeltsector’ deed LokaleZaken samen met Bureau Beke onderzoek naar ondermijnende criminaliteit in de sierteeltsector. De sierteeltsector is kwetsbaar voor onder andere drugstransporten vanwege het gemak waarmee criminelen gebruik kunnen maken van de logistieke systemen en de snelheid waarmee bloemen e.d. moeten worden vervoerd.

Auteurs
Edward van der Torre (LokaleZaken), Anton van Wijk (Bureau Beke), Maaike Heijkoop (LokaleZaken), Hester de Boer en Joey Wolsink (Bureau Beke)

Uitgave
Programma Weerbare Sierteeltsector, 2021

Download
Lees het onderzoeksverslag