Leren van eer op scholen

In Publicaties by

Een onderzoek naar vroegsignalen van eergerelateerd geweld

Auteurs
Jos Kuppens, Agnes Cornelissens en Henk Ferwerda

Uitgave
rapport, 2008
ISBN 978 90 75116 44 1

Downloaden
Het rapport downloaden
De samenvatting downloaden