Jongeren en georganiseerde drugscriminaliteit in de regio Den Haag

In Publicaties by

Een onderzoek naar aard, omvang, voedingsbodems en preventie

De handel in drugs is onlosmakelijk verbonden met andere en ernstige vormen van criminaliteit. Uit diverse bronnen is bekend dat ook jongeren betrokken kunnen raken bij de georganiseerde drugscriminaliteit.

Dit onderzoek gaat na in hoeverre jongeren in de Regionale Eenheid Den Haag bij de drugscriminaliteit betrokken zijn, wat de voedingsbodems daarvoor zijn en welke (preventieve) maatregelen mogelijk zijn om te voorkomen dat jongeren te maken krijgen met de drugshandel.
Naast het schetsen van een algemeen, regionaal beeld heeft verdiepend onderzoek plaatsgevonden in drie gemeenten: Den Haag, Delft en Noordwijk.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van politieregistraties van drugsmisdrijven en de daarbij behorende verdachten. Op basis daarvan zijn drugsnetwerken ontwikkeld. Er zijn diverse groepen zichtbaar gemaakt die vervolgens in sessies met de politie, het Openbaar Ministerie en de drie gemeenten zijn besproken. De bestaande informatie over de groepen is op die wijze vanuit de praktijk aangevuld met relevante (niet-geregistreerde) informatie.

Daarnaast is een uitvoerige literatuurstudie uitgevoerd om ten eerste zicht te krijgen op risicofactoren van drugsgerelateerde criminaliteit die door jongeren gepleegd wordt. Ten tweede heeft de literatuurstudie dienst gedaan als inventarisatie voor de maatregelen die kunnen worden ingezet om de betrokkenheid van jongeren bij de drugscriminaliteit tegen te gaan.

In opdracht van
Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) Den Haag

Auteurs
Anton van Wijk, Juno van Esseveldt (Bureau Beke), Jolijn Broekhuizen (Bureau Broekhuizen) en Eric Bervoets (Bureau Bervoets)

Uitgave
Bekereeks, 2021
ISBN 978-94-92255-53-2

Download
Jongeren en georganiseerde drugscriminaliteit in de regio Den Haag