Jeugdgroepen en geweld

In Publicaties by

Van signalering naar aanpak

Auteurs
Balthazar Beke, Henk Ferwerda, Edward van der Torre en Eric Bervoets

Uitgave
Onderzoeksreeks Politieacademie, Boom | Lemma, 2013
ISBN 978 90 5931 919 6

Downloaden
Het boek downloaden