Het nieuwe hooliganisme

In Publicaties by

Geweld ook buiten het voetbalveld

Auteurs
Henk Ferwerda, Ilse van Leiden en Tom van Ham

Uitgave
Artikel in Justitiële Verkenningen, Themanummer ‘ Voetbal’, 36e jaargang nr. 1, 2010, pagina 54-68

Downloaden
Het artikel downloaden