Het fenomeen vechtafspraken: vier jaar later

In Publicaties by

Onderzoek naar de profielen van de deelnemers, kenmerken van de vechtgroepen en – nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van – het fenomeen vechtafspraken

Groepen mannen die in het bos, op een parkeerplaats of op een andere openbare locatie met elkaar afspreken om in teams met elkaar te vechten, is een verschijnsel waar we in heel Europa mee te maken hebben. Dit soort gevechten worden aangeduid als vechtafspraken, bosgevechten of 20-20 fights. Bureau Beke deed in 2018 onderzoek naar het fenomeen vechtafspraken in Nederland. Nu is er een nieuw rapport verschenen waarin de ontwikkelingen met betrekking tot vechtafspraken in ons land zijn opgetekend.

Het onderzoeksrapport geeft antwoord op de vragen wat de profielen van deelnemers aan vechtafspraken zijn, wat de kenmerken van de vechtgroepen zijn, en of en hoe het fenomeen vechtafspraken zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Om antwoord te geven op deze vragen is gezocht naar eerder verricht wetenschappelijk onderzoek, is met in totaal 21 politiefunctionarissen van vijf voetbaleenheden gesproken, en zijn van 97 deelnemers aan vechtafspraken hun politiemutaties en -registraties van 2016 tot en met 2021 verzameld en geanalyseerd.

In opdracht van
Programma Politie & Wetenschap

Auteurs
Joey Wolsink en Henk Ferwerda

Uitgave
Politiekunde 118, Sdu uitgevers, april 2022
ISBN 978-90-1240-8011

Download
Het fenomeen vechtafspraken: vier jaar later