Hecht meer waarde aan de persoon van de jeugdige dader

In Publicaties by

Auteur
Henk Ferwerda

Uitgave
Artikel in: T. Doreleijers, J. Ten Voorde en M. Moerings – Strafrecht en forensische psychiatrie voor 16-23 jarigen.
Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2010.
ISBN 978 90 8974 369 5

Bestellen
Het boek bestellen