Extreem Link(s)?

In Publicaties by

Een verkennend onderzoek naar linksgeoriënteerde initiatieven in Nederland

Auteurs
L. van der Varst, T. van Ham, M. Zannoni, A. Bouabid en A. van Wijk (met medewerking van F. Petit)

Uitgave
COT en Bureau Beke, COT-reeks nr. 27
Boom Juridische uitgevers, 2010

Downloaden
Het boek downloaden