Een pioniersstudie in justitieland

In Publicaties by

De evaluatie van Halt in een experimentele setting

Auteur(s)
Annemarie ten Boom, Henk Ferwerda en Ilse van Leiden

Uitgave
Artikel in Tijdschrift voor Criminologie, 2007 (49) 1, pagina 33-44

Downloaden
Het artikel downloaden