Doorwerking onderzoekskennis binnen de politieorganisatie

In Publicaties by

Artikel in Het Tijdschrift voor de Politie

Door de Nationale Politie wordt doorwerking van onderzoekskennis steeds belangrijker geacht, met name wat betreft het laten doordringen van onderzoeksbevindingen in de politiepraktijk.

Het is alleen de vraag in hoeverre onderzoek daadwerkelijk aansluit bij de kennisbehoefte binnen de basisteams van de politie. Bureau Beke en de Hogeschool van Amsterdam voerden samen een onderzoek uit om deze vraag te beantwoorden.

Het onderzoek wijst uit dat er op dit vlak nog veel terreinwinst te boeken is.

Om het onderzoek zelf ook goed te laten doorwerken, hebben we een toegankelijk artikel geschreven in het eerste nummer van Het Tijdschrift voor de Politie in 2024.

Auteurs
Jos Kuppens, Emma Derksen en Harry van Vliet

Uitgave
2024, Het Tijdschrift voor de Politie, nummer 1, jaargang 86.

Download
Doorwerking onderzoekskennis binnen de politieorganisatie