Dieren Verboden

In Publicaties by

De toepassing van het houdverbod als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf

Auteurs
Ilse van Leiden, Tom van Ham, Manon Hardeman, Lieselot Scholten en Anton van Wijk

Uitgave
Bureau Beke, 2016
ISBN 978 94 92255 05 1

Downloaden
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary