De kerntakendiscussie

In Publicaties by

Verloop, opbrengsten en barrières

Auteurs
Edward van der Torre, Jos Kuppens, Henk Ferwerda en Victor van Bolhuis

Uitgave
Uitgegeven in de reeks Verkenningen van het Programma Politie en Wetenschap, 2007

Downloaden
De samenvatting downloaden