De Veiligheidsindicator Geweldssignalering Gezinnen (ViGG)

In Publicaties by

Naar een methodiek om veiligheidsrisico’s op geweld binnen gezinnen in te schatten

Auteurs
Jos Kuppens, Bo Bremmers en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, 2016

Downloaden
Het boek downloaden