De publiek-private aanpak van mobiel banditisme

In Publicaties by

Een verkenning van de mogelijkheden voor 2017-2018

Auteurs
Tom van Ham en Henk Ferwerda

Uitgave
Onderzoeksnotitie, juli 2017

Downloaden
De onderzoeksnotitie downloaden