De onzichtbare invloed van bovenlokale criminele netwerken op de wijk

In Publicaties by

Artikel in het Tijdschrift voor de Politie

Auteurs
Henk Ferwerda, Balthazar Beke en Eric Bervoets

Uitgave
Artikel in Tijdschrift voor de Politie, 79e jaargang nr. 9/10, 2017, pagina 6-11

Downloaden
Het artikel downloaden