Checklist ‘invoering controle op wapenbezit horeca’

In Publicaties by

In het kader van het Actieplan Wapens en Jongeren hebben wij voor het ministerie van Justitie en Veiligheid de eerder door ons ontwikkelde checklist geactualiseerd. De ‘Checklist invoering controle op wapenbezit horeca’ kan bijdragen aan het verminderen van wapens in uitgaanscentra door de mogelijkheden en benodigde stappen voor de invoering van een wapencontrole toe te lichten.

Controles op wapenbezit zijn niet alleen bedoeld voor uitgaansgelegenheden die problemen hebben op dit gebied. Deze checklist moet worden gezien als een preventief instrument dat een positieve uitwerking beoogt te hebben op het veiligheidsgevoel in en rond de horeca. Aan het eind van de checklist zijn praktische tips en voorbeelden terug te vinden om met het thema ‘wapenbezit en wapengebruik in het uitgaansleven’ aan de slag te gaan.

Auteurs
Henk Ferwerda en Joey Wolsink

Uitgave
2022, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Downloaden
Checklist invoering controle op wapenbezit horeca