Black Box?

In Publicaties by

Een onderzoek naar opslagboxen in relatie tot criminaliteit: fenomeen en aanpak

Wat gebeurt er in opslagboxen, loodsen, bedrijfspanden en garageboxen naast dat deze verhuurd worden voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn? In onderhavig onderzoek, dat werd uitgevoerd voor de Taskforce mobiel banditisme, kijken we op basis van diverse bronnen in ruimten die voor de buitenwereld vaak een black box zijn. Voor criminelen blijken het ogenschijnlijk veilige en anonieme gelegenheidsstructuren c.q. vierkante meters te zijn om hun activiteiten te ontplooien. De opslag en productie van drugs, misstanden met voertuigen, opslag van namaakgoederen en van wapens passeren de revue. Uit het onderzoek komt naar voren dat er ook links gelegd kunnen worden naar georganiseerde criminaliteit, mobiele bendes en terrorisme. Op basis van het in kaart gebrachte fenomeen besluiten we dit onderzoek met kansen voor de aanpak.

Auteurs
Henk Ferwerda en Joey Wolsink

Uitgave
Bekereeks, 2020
ISBN 978-94-92255-39-6

Downloaden
Download het rapport