Beleid bij de tijd

In Publicaties by

Een evaluatie van het gemeentelijk sekswerkbeleid in Deventer

Sinds de landelijke opheffing van het bordeelverbod in 2000 kunnen gemeenten een eigen invulling geven aan het lokale sekswerkbeleid. De gemeente Deventer heeft destijds een regulerend beleid ingesteld met een focus op de positie van de sekswerker en het handhaven op misstanden in de seksbranche. Beroepen binnen de seksbranche worden namelijk vaak geconfronteerd en geassocieerd met mogelijke veiligheidsrisico’s, stigmatisering en criminialisering.

In opdracht van de gemeente Deventer heeft Bureau Beke een evaluatie uit gevoerd van het huidige sekswerkbeleid in de gemeente. Hierbij is onderzocht wat de lokale effecten zijn van het beleid, ruim vijftien jaar na de laatste evaluatie. Het rapport geeft inzicht in de lokale uitwerking van het beleid voor seksondernemers en sekswerkers in Deventer. Op basis van de bevindingen zijn aanbevelingen gedaan voor een (door)ontwikkeling van het huidige sekswerkbeleid in de gemeente.

Opdrachtgever
Gemeente Deventer

Auteurs
Emma Derksen, Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, 2023

Download
Beleid bij de tijd