Beelden van burgers over bejegening door de politie

In Publicaties by

Een herhalingsonderzoek naar meningen en ervaringen van Rotterdamse burgers inzake bejegening door de politie

In 2017 is door Bureau Beke een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot beelden van burgers over bejegening door de Rotterdamse politie, ook in het licht van discriminatie. Na dit onderzoek hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan waardoor nog meer nadruk is komen te liggen op dit thema. Black Lives Matter en mediaberichten over politieoptreden in het Roel Langerakpark zijn hiervan enkele voorbeelden. Ook in de Rotterdamse gemeenteraad is de bejegening van burgers door de politie en door burgers ervaren discriminatie van de zijde van de politie sinds 2015 onderwerp van gesprek. Dit heeft geleid tot enkele moties, met de wens tot een herhaling van het onderzoek uit 2017 tot gevolg.

Bureau Beke heeft dit herhalingsonderzoek weer uitgevoerd. De kern van dit onderzoek bestaat uit het bevragen van burgers op straat en burgers in het Rotterdams Digitaal Stadspanel over bejegening door de politie in het algemeen en discriminatoir politieoptreden in het bijzonder. Ook zijn de door burgers ingediende discriminatieklachten in de jaren 2018 tot en met 2020 geanalyseerd. Voor de verdieping is het onderzoek aangevuld met extra interviews met burgers die (in)directe negatieve ervaringen hadden met de politie. Vervolgens zijn deze ervaringen vergeleken met bevindingen uit eerder onderzoek onder burgers op dit gebied.

Het herhalingsonderzoek heeft een “uniek” karakter, in de zin dat het specifiek op beelden van de Rotterdamse burger over de bejegening door de Rotterdamse politie gaat en goed te vergelijken is met de opgetekende situatie uit 2017. Het onderzoek leidt daardoor tot inzichten over de veranderde beelden die onder burgers over bejegening door de politie leven. Bovendien resulteert het onderzoek in suggesties voor het verder professionaliseren van het politieoptreden richting burgers.

In opdracht van
Lokale driehoek Rotterdam

Auteurs
Jos Kuppens, Nicole Brouwer, Henk Ferwerda en Juno van Esseveldt

Uitgave
Bekereeks, 2022
ISBN 978-94-92255-55-6

Downloaden
Beelden van burgers over bejegening door de politie