Ambtscriminaliteit aangegeven?

In Publicaties by

Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte van artikel 162 Sv misdrijven

Auteurs
Edo de Vries Robbé, Agnes Cornelissens en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2008
ISBN 978 90 75116 40 3

Downloaden
Het boek downloaden