Lees meer

Wat willen ze zelf?

In Publicatiesby

Voor de gemeente Arnhem voerden wij een onderzoek naar de voorzieningenbehoefte binnen de doelgroep dak- en thuislozen. Daarvoor gingen we onder andere in gesprek met 53 personen uit de doelgroep en bijna 30 professionals. Op basis van het onderzoek formuleerden we een aantal suggesties om de opvang van dak- en thuislozen te verbeteren.

Lees meer

Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen

In Publicatiesby

In het kader van het project ‘Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen’ voerden wij samen met Movisie een onderzoek uit met de vraag hoe medewerkers van intramurale zorginstellingen omgaan met (signalen van) ouderenmishandeling. De resultaten uit een landelijke survey zijn nu te lezen in een onderzoeksnotitie.

Lees meer

Het nut van vasthouden

In Publicatiesby

Op basis van een literatuuronderzoek is inzichtelijk gemaakt wat de effecten van jeugddetentie zijn, hoe deze effecten zich verhouden tot de te onderscheiden strafdoelen en welke effecten kunnen worden verwacht van een verlenging van de detentieduur.

Lees meer

Terugblikken op de jaarwisseling

In Publicatiesby

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Bureau Beke in 18 gemeenten een quick scan uitgevoerd naar de vraag hoe de voorbereiding van de laatste nieuwjaarsviering heeft plaatsgevonden, welke initiatieven en maatregelen er zijn genomen en hoe deze uitpakten.

Lees meer

Zo ziek als een hond?

In Publicatiesby

In hoeverre zijn gezondheids- en socialisatieproblemen bij puppy’s gerelateerd aan hoe het eraan toe gaat in de internationale puppyhandel? Bureau Beke onderzocht dit vraagstuk samen met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lees meer

De politieaanpak van etnisch profileren in Amsterdam

In Publicatiesby

Sinds 2012 wordt door de Amsterdamse politie een aanpak tegen etnisch profileren ontwikkeld en in de basisteams geïmplementeerd. De lokale driehoek van de gemeente Amsterdam heeft een adviescommissie ‘Etnisch Profileren’ ingesteld. Het doel van deze commissie is om de aanpak van de politie-eenheid Amsterdam te evalueren en te komen tot een advies aan de driehoek over de te nemen stappen in die aanpak. Wij voerden dit onderzoek uit.

Lees meer

Mobiel banditisme

In Publicatiesby

Voor het programma Politie en Wetenschap voerden wij een verkennend onderzoek uit naar mobiel banditisme. Het doel is om na te gaan of het mogelijk is om geautomatiseerde informatie over de omvang van mobiel banditisme uit de politieregistratiesystemen te ontsluiten.