Zo ziek als een hond?

In Projecten by

Onderzoek naar zieke en slecht gesocialiseerde pups uit het buitenland

Er zijn signalen dat puppy’s die geïmporteerd worden uit het buitenland soms te jong worden vervoerd, slecht gesocialiseerd zijn, verzwakt zijn na slechte transportcondities en onnodig overlijden aan ziektes. In het belang van het welzijn en de gezondheid van honden zijn er verschillende acties ondernomen waaronder het verplicht stellen van het dierenpaspoort en een verbetering van de identificatie en registratie. Vorig jaar mei heeft de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken in zijn brief aan de Tweede Kamer aangegeven, toe te werken naar een witte lijst van bonafide handelaren. Een dergelijke witte lijst betekent een beperking van de vrije internationale handel en vereist voldoende onderbouwing en rechtvaardiging. Ter onderbouwing van beleidskeuzes aangaande de handel in jonge honden onderzoeken wij of er een verschil is in gezondheid, welzijn en mate van socialisatie tussen jonge Nederlandse honden en jonge buitenlandse honden.

Opdrachtgever
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Projectteam
Anton van Wijk, Ilse van Leiden, Juno van Esseveldt en  Joey Wolsink in samenwerking met Nienke Endenburg (Universiteit Utrecht)