Youth Cyber Team

In Projecten by

In dit project worden twintig jongeren van 15 tot en met 23 jaar uit twee Arnhemse kwetsbare wijken getraind in het fenomeen cyberveiligheid, ofwel in de risico’s van de online wereld en hoe ze zich daartegen kunnen weren. Met de training worden de twintig jongeren van onbewust bekwaam, bewust bekwaam gemaakt en worden ze de online thermometer als het gaat om de nieuwste ontwikkelingen en risico’s. Vervolgens gaan ze andere kinderen/jongeren – die in contact zijn met het jongerenwerk in hun wijk – hun kennis bijbrengen. Hierdoor worden de andere jongeren zich bewust van de online risico’s en wordt hen online tools gegeven om zich hiertegen te weren. Zodoende wordt dader- en slachtofferschap van cybercriminaliteit voorkomen en wordt de cyberveiligheid vergroot.

Daarnaast gaat het team – als tweede pijler in dit project – ook in gesprek met de ouders in de wijken over dit thema, zodat zij meer weet hebben van wat hun kinderen doen en daardoor met hen het gesprek kunnen aangaan.

Tot slot – derde pijler – verwachten wij dat de twintig jongeren ook in staat zijn om professionals (wijkagenten, jongerenwerkers en gemeentelijke functionarissen) mee te nemen in deze materie. De achterliggende gedachte bij deze laatste twee pijlers is dat vanuit eerder wetenschappelijk onderzoek bekend is dat ‘ouderen’ eigenlijk maar weinig zicht hebben op de online wereld en de bijkomende risico’s.

Naast het ontwikkelen van een training en het trainen van de jongeren zal het project ook worden gevolgd en worden de ervaringen in beeld gebracht. De werkwijzen die voortkomen uit dit project worden opgetekend, om daardoor bredere implementatie – binnen en buiten de gemeente Arnhem – mogelijk te maken.

Opdrachtgever
Dit project komt tot stand vanuit het subsidietraject ‘City Deal, versterken lokale cyberweerbaarheid’ vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid dat door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid wordt begeleid.

Projectteam
In dit project werken wij samen met de jongerenwerkorganisaties AM Supportteam en Presikhaaf University en de gemeente Arnhem.