Werken aan werk

In Projecten by

Een evaluatieonderzoek naar penitentiaire arbeid

In Nederland wordt sinds 2013 in de arbeidsbedrijven van 24 gevangenissen penitentiaire arbeid aangeboden onder de merknaam ‘In-Made’. Bovendien kunnen gedetineerden gedurende de voorbereiding op de fase na detentie het laatste deel van de straf ook buiten de inrichting werken, al dan niet met behulp van toezicht via Elektronische Monitoring via een enkelband (Ex-Made). Bureau Beke voert onderzoek uit naar de vraag wat de effecten zijn van In-Made en Ex-Made in relatie tot een gunstiger toekomstperspectief voor (ex-)gedetineerden.

Opdrachtgever

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Projectteam

Anton van Wijk, Jos Kuppens en Lisa Klein Haneveld