Werk aan de winkel?

In Projecten by

Een impactanalyse van het delict ‘heling van digitale gegevens’

Eind 2016 is de Wet Computercriminaliteit III in de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet beoogt de opsporing en vervolging van computercriminaliteit te versterken en voorziet de Nationale Politie en Justitie van verschillende nieuwe opsporingsmethoden. Bureau Beke is gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de impact die de Wet Computercriminaliteit III heeft voor de werkprocessen van de Nationale Politie. De focus ligt daarbij op de strafbaarstelling van heling van digitale gegevens.

Opdrachtgever
Het landelijke programma CCIII van de Nationale Politie

Projectteam
Henk Ferwerda, Tom van Ham, Juno van Esseveldt