Wat willen ze zelf?

In Projecten by

Onderzoek naar de voorzieningenbehoefte onder de doelgroep dak- en thuislozen

Voor de gemeente Arnhem gaan wij onderzoek verrichten onder de dak- en thuislozen die gebruik maken van de Arnhemse inloop- en opvangvoorzieningen. Vanuit de Arnhemse gemeenteraad bestaat namelijk de wens om zicht te krijgen op de wensen en ideeën die bij de doelgroep zelf leven rondom deze inloop- en opvangvoorzieningen. Het gaat dan met name om locaties waar de doelgroep zich thuis voelt, zaken die missen, drempels die ervaren worden bij de voorzieningen en suggesties voor de toekomst. De resultaten van de gesprekken worden teruggekoppeld met de belangrijkste stakeholders bij de inloop- en opvangvoorzieningen.

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem

Projectteam
Jos Kuppens, Rebecca Rijnink en Henk Ferwerda