Vechtafspraken en Artificial Intelligence

In Projecten by

Daders herkennen en afspraken voorspellen met kunstmatige intelligentie

Geplande vechtafspraken tussen supporters van betaald voetbalclubs zijn actueel. Eerder voerde Bureau Beke in opdracht van het programma Politie en Wetenschap het allereerste onderzoek in Europa uit naar vechten op afspraak. Het fenomeen werd inzichtelijk gemaakt en er werd gewezen op de risico’s. Het onderwerp staat bij politie en justitie inmiddels op de agenda, maar het herkennen van daders en het voorspellen van vechtafspraken blijft – ondanks de vele online filmpjes en afspraken – een grote uitdaging voor de politie.

In een vervolgonderzoek willen Dialogic en Bureau Beke – samen met de politie – nagaan hoe kunstmatige intelligentie kan bijdragen aan het herkennen van daders en het voorspellen van vechtafspraken. Naast een literatuurstudie en interviews met deskundigen binnen de politie zullen er in samenwerking met de politie twee modellen gebouwd en getraind worden: het Person Re-Identification model (o.a. gebruikmakend van gezichtsherkenning) en het voorspellend risicomodel.

Opdrachtgever
Programma Politie en Wetenschap

Projectteam
Jessica Steur en Nick Jelicic (Dialogic) en Henk Ferwerda en Joey Wolsink (Bureau Beke)