Tijdelijk of structureel?

In Projecten by

Opsporing in het basisteam tijdens de coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om het virus te beheersen, hebben consequenties gehad voor het opsporingswerk in het basisteam. Net als in andere sectoren is er gezocht naar nieuwe werkwijzen om het werk, ondanks de maatregelen, door te kunnen laten gaan. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan tele- of videohoren.

In dit onderzoek brengen we in zes basisteams uit drie eenheden in kaart welke veranderingen hebben plaatsgevonden, hoe deze veranderingen door de betrokkenen worden ervaren en hoe zij aankijken tegen het continueren van veranderde werkwijzen na de coronacrisis. We interviewen rechercheurs in de basisteams, functionarissen bij ZSM en betrokkenen uit de advocatuur.

Naast interviews in zes basisteams waar vermoedelijk (veel) veranderingen hebben plaatsgevonden, nemen we in iedere eenheid ook interviews af in een basisteam waar weinig verandering heeft plaatsgevonden. Dit geeft vermoedelijk een beeld van argumenten tegen het gebruik van de nieuwe werkwijzen.

Opdrachtgever
De landelijk portefeuillehouder Opsporing

Projectteam
Henk Ferwerda, Wouter Landman, Eric Bervoets en Jolijn Broekhuizen