Terugblikken op de jaarwisseling

In Projecten by

Een quickscan openbare orde en veiligheid op gemeentelijk niveau

In opdracht van het WODC gaat Bureau Beke onderzoeken hoe de voorbereiding van de laatste nieuwjaarsviering heeft plaatsgevonden, welke initiatieven en maatregelen er zijn genomen en hoe die uitpakten. Het onderzoek vindt plaats in een vijftiental gemeenten in Nederland door middel van vragenlijstonderzoek en interviews.

Projectteam
Anton van Wijk, Lisa Klein Haneveld, Henk Ferwerda, Jos Kuppens en Juno van Esseveldt

Opdrachtgever
Ministerie van Justitie en Veiligheid, WODC