Strip- en omkatfabrieken

In Projecten by

Een fenomeenstudie als basis voor inzicht, awareness en aanpak

Auto’s die in georganiseerd verband worden gestolen, veranderen soms in een paar uur tijd in losse onderdelen of van identiteit, waarna ze vervolgens weer in de ‘bovenwereld’ terecht komen. Over de ‘fabrieken’ waar dit plaatsvindt, de werkwijze, de dadergroepen die zich hiermee bezighouden en impact is tot op heden weinig bekend. Dit terwijl er in de optiek van politie en justitie sprake lijkt te zijn van ‘fabrieken’ die ondermijnende ernstige criminaliteit faciliteren. In dit onderzoek willen we dit fenomeen doorgronden en strategieën voor een aanpak ontwikkelen. Daartoe voeren we onder andere een brede deskresearch uit, maken we een reconstructie van opsporingsonderzoeken en interviewen we professionals en slachtoffers.

Opdrachtgever
Programma Politie en Wetenschap

Projectteam
Henk Ferwerda en Joey Wolsink