Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

In Projecten by

Een onderzoek om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil meer inzicht in de mogelijkheden van schoolbesturen, schoolleiders en onderwijzend personeel om seksueel grensoverschrijdend gedrag door personeel te voorkomen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs raakt de hele samenleving. Jongeren zijn een kwetsbare groep die in een veilige omgeving moeten kunnen opgroeien. Het kabinet is daarom op zoek naar andere maatregelen die seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs kunnen tegengaan. Hiervoor dient in eerste instantie meer inzicht verschaft te worden in de aard en omvang van seksueel grensoverschrijdend gedrag van onderwijspersoneel richting scholieren.

De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat is: wat zijn de mogelijkheden van verschillende actoren in het onderwijs om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs te voorkomen en wat is bekend over de haalbaarheid en effectiviteit van deze maatregelen?
Ten behoeve van het onderzoek worden diverse methoden toegepast: literatuurstudie, een benchmark met de sportsector, interviews met respondenten en kwantitatieve gegevensanalyses.

Opdrachtgever
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Samenwerking
Researchned (hoofdaannemer) en Bureau Beke werken in het kader van dit onderzoek samen.

Onderzoeksteam
Researchned: Clarie Ramakers, José Mulder, Kyra de Korte, Marije van Essen, Joris Cuppen en Tessa Termorshuizen
Bureau Beke: Anton van Wijk en Juno van Esseveldt