Samen criminaliteit bestrijden

In Projecten by

Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) is een samenwerkingsverband van overheid en bedrijfsleven. Het NPC werkt vanuit een meerjarig actieprogramma samen bij de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit tegen en gefaciliteerd door het bedrijfsleven. De samenwerking heeft als doel het terugdringen en voorkomen van deze criminaliteit en het versterken van de aanpak door het stimuleren en intensiveren van publiek-private samenwerking op nationaal, regionaal en lokaal niveau. In 2019 leverden wij de input voor het huidige actieprogramma, dat in 2022 eindigt. Voor de jaren 2023-2026 is een nieuw actieprogramma nodig. In het onderzoek ‘Samen criminaliteit bestrijden’ inventariseren we de actuele vormen van criminaliteit waar het bedrijfsleven mee te maken heeft. Dit doen we door deskresearch, een online survey onder ondernemers en interviews. Op die manier kan het NPC zich richten op de juiste opgaves en de nieuwe prioriteiten, waarbij het kan rekenen op een breed draagvlak vanuit het bedrijfsleven.

Opdrachtgever
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Projectteam
Henk Ferwerda, Joey Wolsink, Jos Kuppens, Juno van Esseveldt en Marcel Grotens