Risicoanalyse GGNet Warnsveld

In Projecten by

Op Groot Graffel, het terrein van GGNet in Warnsveld, worden in de toekomst nieuwe cliëntgroepen gevestigd. Dit zijn cliënten van GGNet die nu nog elders gehuisvest zijn en, als de veiligheids- en leefbaarheidssituatie dit toelaat, forensische cliënten.

Bureau Beke is gevraagd om een risicoanalyse uit te voeren. Via het analyseren van documenten en data, het voeren van gesprekken met personeel en professionals en het schouwen van de omgeving met omwonenden zal een inschatting gemaakt worden van risico’s en eventueel noodzakelijk te treffen beheersmaatregelen.

Projectteam
Richard Staring, Leanne Sixma en Jos Kuppens

Opdrachtgever
GGNet Warnsveld