Risico Radar Ondermijning

In Projecten by

In opdracht van het RIEC Rotterdam gaan wij in samenwerking met Shintō Labs op basis van openbare en open bronnen en open data een Risico Radar Ondermijning (RRO) ontwikkelen.
Wetenschappelijk kennis over indicatoren met betrekking tot ondermijning liggen aan de basis van een webapplicatie om op gemeenteniveau zicht te krijgen op de hotspots als het gaat om het risico op ondermijnende criminaliteit. Het eerste prototype van de RRO wordt in een nader te bepalen gemeente in de in de eenheid Rotterdam ontwikkeld.

Bureau Beke zal een systematische literatuursearch uitvoeren en zal interviews met experts afnemen om zicht te krijgen op delictsoorten, modus operandi en mogelijke indicatoren binnen het thema ondermijning. Samen met medewerkers en analisten van het RIEC worden de opbrengsten van de literatuursearch en interviews vertaald naar indicatoren en mogelijke open data en openbare bronnen.
Shintō Labs gaat de vastgestelde indicatoren en bronnen op basis van data science vertalen naar een datagedreven applicatie via de Shintō Design Sprint methode. Dit geeft medewerkers van de betreffende gemeente op een intuïtieve manier, en op near real-time basis, inzicht in risico’s op ondermijning.

Opdrachtgever
Regionaal Informatie en Expertise Centrum Rotterdam

Projectteam
Jurriaan Souer en Eric van Esch (Shintō Labs)
Henk Ferwerda en Joey Wolsink (Bureau Beke)