Risico Radar Ondermijning

In Projecten by

De ontwikkeling van een prototype

In opdracht van het RIEC Rotterdam hebben wij in samenwerking met Shintō Labs op basis van openbare en open bronnen en open data een prototype van een Risico Radar Ondermijning (RRO) ontwikkeld.

Het doel van de Risico Radar Ondermijning is om op basis van open bronnen en open data realtime zicht te krijgen op risico’s op ondermijnende fenomenen in een gemeente. Het RIEC maakt nu ook dergelijke ondermijningsbeelden voor de gemeenten in de regio Rijnmond, echter dit kost veel handwerk van analisten en het is slechts een momentopname.

Bureau Beke heeft een systematische literatuursearch uitgevoerd en interviews met experts afgenomen om zicht te krijgen op delictsoorten, modus operandi en mogelijke indicatoren binnen het thema ondermijning. Samen met medewerkers en analisten van het RIEC zijn de opbrengsten van de literatuursearch en interviews vertaald naar indicatoren en mogelijke open data en openbare bronnen.

Shintō Labs heeft de vastgestelde indicatoren en bronnen op basis van data science vertaald naar een datagedreven applicatie via de Shintō Design Sprint methode. Dit geeft medewerkers van de betreffende gemeente op een intuïtieve manier, en op near real-time basis, inzicht in risico’s op ondermijning. Het doel is dat de RRO snel en makkelijk schaalbaar is naar andere gemeenten in de regio Rotterdam maar ook daarbuiten.

Webinar
Op 10 september hebben Shintō Labs, in samenwerking met het RIEC Rotterdam en Bureau Beke een webinar over de Risico Radar Ondermijning georganiseerd. Wil je dit webinar online terugkijken, vul dan onderstaand formulier in.

N.B. het webinar is alleen toegankelijk voor overheidsprofessionals op het gebied van openbare orde en veiligheid!

Van prototype naar landelijke tool
De komende maanden zal het prototype samen met (onder andere) het RIEC Rotterdam doorontwikkeld worden richting een landelijke tool.

Opdrachtgever
Regionaal Informatie en Expertise Centrum Rotterdam

Projectteam
Jurriaan Souer en Eric van Esch (Shintō Labs)
Henk Ferwerda en Joey Wolsink (Bureau Beke)

Opdrachtgever
Regionaal Informatie en Expertise Centrum Rotterdam