PGA Interventietool

In Projecten by

Naar een online overzicht

In 2015 is de persoonsgerichte aanpak (PGA) geĆÆntroduceerd. Deze aanpak laat zich samenvatten als het aanbrengen van focus en het starten van interventie(s) op basis van informatie van zorg- en veiligheidspartners. Interventies kunnen bestuurlijk, financieel of strafrechtelijk van aard zijn, maar kunnen ook een zorgkader kennen. Daar de keuze voor interventie(s) tot op heden bepaald wordt door de kennis en ervaring van bij de casus betrokken personen, bestaat onder professionals behoefte aan een landelijk overzicht van interventies. In opdracht van de Projectgroep PGA van de Nationale Politie hebben wij in eerste instantie een overzicht van interventies vanuit de justitiĆ«le partners: openbaar ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en politie gemaakt. Op dit moment wordt de tool uitgebreid met bestuurlijke maatregelen die in het kader van een PGA kunnen worden ingezet.

Bent u als professional betrokken bij de integrale aanpak van personen in het domein van veiligheid en zorg dan kunt u zich met uw werkmail via deze link aanmelden voor de Interventietool. Na een check kunt u inloggen en gebruikmaken van de tool.

Opdrachtgever
Nationale politie

Projectteam
Henk Ferwerda, Tom van Ham en Joey Wolsink