Overlast Midden-Drenthe

In Projecten by

Van definitie tot effectieve aanpak

Voor de gemeente Midden-Drenthe (bestaande uit 29 kernen) gaan we de verschillende vormen, locaties en veroorzakers van overlast inventariseren. In dit project zullen we inwoners, handhavers en beleidsmedewerkers van de gemeente Midden-Drenthe betrekken. We vragen hen niet alleen naar bestaande overlast, maar ook naar oplossingsrichtingen hiertegen. Vervolgens zal door middel van analyse bepaald worden in hoeverre de maatregelen tegen overlast volstaan of aangevuld dienen te worden.

Opdrachtgever
De Rekenkamercommissie van de gemeente Midden-Drenthe

Projectteam
Henk Ferwerda, Jos Kuppens en Juno van Esseveldt