Over kennis gesproken

In Projecten by

Jaarlijks worden diverse praktijkonderzoeken binnen de Gebiedsgebonden Politie (GGP) uitgevoerd. Te denken valt aan onderzoek naar digitale wijkagenten, opgetekende lessen tijdens de coronacrisis en de kennis over ondermijning bij wijkagenten. Het is alleen de vraag of de onderzoeken aansluiten bij de kennisbehoefte in de basisteams (BT’s) en of de kennis op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen de GGP benut wordt c.q. doorwerking heeft. Daarom zal in opdracht van de Nationale Politie onderzoek verricht worden onder “aanbieders” (onderzoekers) en “ontvangers” (GGP’ers). Dit ten eerste om te kijken of vooraf rekening gehouden is met de kennisbehoefte en ten tweede of de kennis binnen de GGP verspreid en toegepast wordt.

Opdrachtgever
Nationale Politie

Onderzoeksteam:
Bureau Beke: Henk Ferwerda en Jos Kuppens
Hogeschool van Amsterdam: Harry van Vliet