Op voorwaarde beschermd?

In Projecten by

Inventarisatie van forensische zorg in regio Arnhem

Gemeenten in Nederland hebben te maken met diverse vormen van forensische zorg. Een van die vormen is forensische Beschermd Wonen vanuit het gevangeniswezen, de forensische kliniek of als opgelegde bijzondere voorwaarde. Uit informatie van bijvoorbeeld de Dienst Justitiële Inrichtingen blijkt dat het aantal bedden forensisch Beschermd Wonen de laatste jaren op landelijk niveau toeneemt. Concreet zicht op (de ontwikkeling betreft) het aantal plaatsen forensische zorg in regio Arnhem ontbreekt.

De gemeente Arnhem wil inzicht krijgen in de ontwikkeling van de forensische zorg in de afgelopen jaren. Bureau Beke is gevraagd om deze ontwikkeling in beeld te brengen. Daarvoor wordt onder andere aan instellingen in de regio Arnhem gevraagd naar informatie over de maximaal beschikbare bedden, aantallen ambulante behandelingen en klinische zorg. Ook worden er enkele gesprekken gevoerd met instellingen.

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem

Projectteam
Anton van Wijk, Jos Kuppens en Hester de Boer